Μπορώ να φέρω τον εργολάβο μου ή τον διακοσμητή μου στη διαβούλευση για τον συνεργατικό σχεδιασμό;

Ναι, η συνεργασία ενθαρρύνεται. Η συμμετοχή του εργολάβου ή του διακοσμητή σας στη διαβούλευση εξασφαλίζει μια συνεκτική προσέγγιση και η ομάδα μας μπορεί να συντονιστεί μαζί τους για να ικανοποιήσει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.