Ποια βήματα πρέπει να κάνω για να προετοιμάσω το σπίτι μου για την εγκατάσταση ενός τζακιού Τζακοτεχνικής;

Η ομάδα εγκατάστασής μας θα σας καθοδηγήσει στα βήματα πριν από την εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Σε γενικές γραμμές, η ελεύθερη πρόσβαση στην περιοχή εγκατάστασης και η τήρηση τυχόν ειδικών οδηγιών που παρέχονται είναι απαραίτητες για μια ομαλή διαδικασία εγκατάστασης.