Πώς συγκρίνεται η απόδοση θερμότητας των ηλεκτρικών τζακιών της Τζακοτεχνικής με τις παραδοσιακές μεθόδους θέρμανσης;

Τα ηλεκτρικά τζάκια Tzakotehniki έχουν σχεδιαστεί για αποτελεσματική θέρμανση. Ενώ η απόδοση θερμότητας ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο, πολλά από τα ηλεκτρικά τζάκια μας παρέχουν ένα συγκρίσιμο επίπεδο θερμότητας με τις παραδοσιακές μεθόδους θέρμανσης.