Συμμετέχει η Τζακοτεχνική σε πρωτοβουλίες βιωσιμότητας;

Ναι, δεσμευόμαστε για τη βιωσιμότητα. Τα τζάκια μας ενσωματώνουν ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και διερευνούμε ενεργά φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.